تبلیغات
GESSEYE DELLLLLLLL - بزرگ‏ترین کدو تنبل جهان
جمعه 13 خرداد 1390

بزرگ‏ترین کدو تنبل جهان

   نوشته شده توسط: taktar taktar    

یک بیل مکانیکی در حال بردن بزرگ ترین کدو تنبل جهان برای نمایش در باغ گیاه شناسی نیویورک

بزرگترین کدوتنبل جهان را کریس استیونز ( Chris Stevens ) از شهر نیوریچموند آمریکا با وزن ۸۲۱٫۲۲ کیلوگرم پرورش داد.

یک بیل مکانیکی در حال بردن بزرگ ترین کدو تنبل جهان برای نمایش در باغ گیاه شناسی نیویورک

یک بیل مکانیکی در حال بردن بزرگ ترین کدو تنبل جهان برای نمایش در باغ گیاه شناسی نیویورک

این کدوتنبل بزرگ ترین و سنگین ترین کدوتنبل جهان می باشد که از بزرگ ترین کدوتنبل سال گذشته که ۷۸۲٫۶۲ کیلوگرم وزن داشت ۳۸٫۵۵ کیلو سنگین تر است.

پیرامون این کدو تنبل بزرگ ۲٫۱۹ متر است.