تبلیغات
GESSEYE DELLLLLLLL - کتاب مغز متفکّر جهان شیعه
جمعه 13 خرداد 1390

کتاب مغز متفکّر جهان شیعه

   نوشته شده توسط: taktar taktar    

در سنۀ 1313، هجریّۀ شمسیّه‌، مجلّۀ خواندنیها در طهران‌ مقالات‌ مسلسلی‌ را در شماره‌های‌ عدیدۀ خود طیّ علوم‌ بدیعه‌ای‌ كه‌ حضرت‌ امام‌ جعفر صادق‌ علیه السلام كاشف‌ آن‌ بوده‌اند منتشر كرد: علومی‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌ به‌ اندیشۀ احدی‌ خطور نكرده‌ بود و تا این‌ عصر تجدّد علمی‌ نیز پس‌ از آن‌ راه‌ حلّی‌ برای‌ آنها یافت‌ نشد. این‌ مقالات‌ بسیار جالب‌ بود و مورد استقبال‌ عامّه‌ قرار گرفت‌ تا به‌ جائی‌ كه‌ دائرۀ انتشارات‌ «شركت‌ سهامی‌ سیمان‌ فارس‌ و خوزستان‌» تحت‌ نظر و مدیریّت‌ جناب‌ محترم‌ دانشمند مكرّم‌ آقای‌ مهندس‌ سالور آنها را به‌ صورت‌ جزوات‌ كوچك‌ جیبی‌، طبع‌ و به‌ رایگان‌ در سطح‌ كشور توزیع‌ نمود.

روزی‌ حقیر از طهران‌ به‌ قم‌ مشرّف‌ بودم‌، و در محضر حضرت‌ علاّمۀ طباطبائی‌ رحمه الله علیه سخن‌ از این‌ جزوات‌ منتشره‌ به‌ میان‌ آمد. ایشان‌ به‌ قدری‌ خرسند بودند و به‌ دیدۀ إعجاب‌ می‌نگریستند كه‌ تا ساعتی‌ چهرۀ أنورشان‌ بشّاش‌ و متبسّم‌ بود و اززحمات‌ و علاقۀ آقای‌ مهندس‌ سالور نسبت‌ به‌ این‌ امور تقدیر می‌نمودند. حقیرچون‌ به‌ طهران‌ بازگشتم‌ با جناب‌ سالور مكاتبه‌ای‌ نموده‌ به‌ نشانی‌ «درود» وایشـان‌ هم‌ فـوراً جلـد 22 و جلد 23 از این‌ جزوات‌ را برای‌ حقیر ارسال‌ فرمودند.

این‌ مقالات‌ و جزوات‌ متَّخذ از كتابی‌ بود به‌ نام‌ «مغز متفكّر جهان‌ شیعه‌» كه‌ آقای‌ ذبیح‌ الله‌ منصوری‌ ترجمه‌ و اقتباس‌ نموده‌ بود.

این‌ كتاب‌ برای‌ اولین‌ بار در فروردین‌ ماه‌ 1354 هجریۀ شمسیّه‌ توسّط‌ سازمان‌ انتشارات‌ جاویدان‌ به‌ طبع‌ رسید، و همان‌ طور كه‌ مترجم‌ در مقدّمۀ آن‌ می‌گوید: از مركز مطالعات‌ اسلامی‌ استراسبورگ یافته‌ است‌. مجمع‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ اسلامی‌ در استراسبورگ‌ اختصاص‌ به‌ مطالعات‌ اسلامی‌ ندارد بلكه‌ مجمعی‌ است‌ برای‌ مطالعه‌ در تمام‌ ادیان‌ جهان‌ از جمله‌ دین‌ اسلام‌.

كسانی‌ كه‌ در آن‌ مجمع‌ تحقیق‌ می‌كنند ساكن‌ دائمی‌ استراسبورگ‌ نیستند، و غیر از استادان‌ دانشگاه‌ استراسبورگ‌ (و عضو مجمع‌ مربوط‌ به‌ مطالعه‌ در ادیان‌ جهان‌) دیگران‌ در كشورهای‌ دیگر بسر می‌برند ولی‌ تحقیقات‌ خود را برای‌ دبیرخانۀ مجمع‌ واقع‌ در استراسبورگ‌ می‌فرستند.

و گاهی‌ هم‌ (و به‌ طوری‌ كه‌ از یكی‌ از استادان‌ دانشگاه‌ استراسبورگ‌ كه‌ زبان‌ فارسی‌ را در آن‌ دانشگاه‌ تدریس‌ می‌كند شنیدم‌ هر دو سال‌ یكبار) در استراسبورگ‌ مجتمع‌ می‌شوند و تبادل‌ نظر می‌كنند.

یكی‌ از تحقیقاتی‌ كه‌ از طرف‌ دانشمندان‌ مجمع‌ مطالعات‌ استراسبورگ‌ صورت‌ گرفته‌ تحقیقی‌ است‌ مربوط‌ به‌ مذهب‌ شیعۀ دوازده‌ امامی‌ كه‌ بیست‌ و پنج‌ تن‌ از دانشمندان‌ عضو مجمع‌ استراسبورگ‌ در آن‌ شركت‌ داشته‌اند، و این‌ ناتوان‌ قسمتی‌ از آن‌ تحقیق‌ را در كتاب‌ «امام‌ حسین‌ و ایران‌» منعكس‌ كردم‌ و قسمتی‌ از آن‌ تحقیق‌ هم‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ امام‌ ششم‌ جعفر صادق‌ علیه السلام است‌.

در اینجا مترجم‌ اسامی‌ یكایك‌ از این‌ بیست‌ و پنج‌تن‌ را بر می‌شمرد كه‌ اولین‌ آنها آقای‌ (آرمان‌ بل‌) استاد دانشگاههای‌ بروكْسِل‌ و گانْ، و آخرین‌ آنها آقای‌ (هانس‌- رومر) استاد دانشگاه‌ در آلمان‌ غربی‌ می‌باشند.

تمام‌ اسامی‌ این‌ افراد غیر از آقای‌ (هانری‌ - كُرْبَن‌) استاد دانشگاه‌ و مدیر مطالعات‌ مربوط‌ به‌ علوم‌ مذهب‌شناسی‌، و آقای‌ (توفیق‌ - فحل‌) استاد دانشگاه‌ استراسبورگ‌، و آقای‌ سیّد حسین‌ نصر استاد دانشگاه‌ تهران‌، و آقای‌ سیّد موسی‌ صدر مدیر موسّسۀ علمی‌ مطالعات‌ اسلامی‌ در صور واقع‌ در لبنان‌ نامأنوس‌ می‌باشند.

باید دانست‌ كه‌: اهمیّت‌ این‌ كتاب‌، فقط‌ از ناحیۀ برخورد أفرادی‌ غیر از ملّت‌ اسلام‌ و شیعه‌ با علوم‌ بدیعۀ متنوّعۀ لَدُنّیّۀ حضرت‌ امام‌ جعفر صادق‌ علیه السلام است‌ كه‌ علوم‌ امروز از آنها پرده‌ برداشته‌ است‌ و از ناحیۀ اقرار و اعتراف‌ آنان‌ به‌ عظمت‌ و اُبَّهت‌ علمی‌ وی‌ می‌باشد كه‌ تا به‌ این‌ حدّ واصل‌ شده‌اند، گرچه‌ برای‌ ما شیعیان‌ كه‌ به‌ ولایت‌ و علوم‌ غیبیّه‌ و أسرار ملكوتیّۀ آن‌ حضرت‌ معتقد می‌باشیم‌ كوتاه‌ و كوچك‌ به‌نظر آید.

از جملۀ مباحث‌ این‌ كتاب‌ بحثها و مناظرات‌ جابر بن‌ حیّان‌ است‌ كه‌ در چهار فصل‌ از آن‌ به‌ تفصیل‌ وارد شده‌ است‌ و ما از هر كدام‌ مطالبی‌ را بسیار مختصر انتخاب‌ و در اینجا ذكر می‌نمائیم‌.