تبلیغات
GESSEYE DELLLLLLLL - اهرام ثلاثه مصر
جمعه 13 خرداد 1390

اهرام ثلاثه مصر

   نوشته شده توسط: taktar taktar    

از زمان های خیلی قدیم می گفتند كه اهرام مصر محتوی اسرار بزرگی است ولی تا این اواخر كسی از این اسرار اطلاع نداشت و فقط به تازگی و آن هم به طور محدود به آن راه یافتند . بزرگ ترین هرم مصر ( ساكاره ) كهن ترین بنای سنگی جهان است كه در سال 2600 قبل از میلاد ساخته شده است . در سمت غرب رود نیل بیش از 80 هرم كشف شده است . نصف النهار هرم « كهــؤپس » یعنی خطی كه از شمال می آید و از هرم می گذرد و به جنوب ختم می شود بهترین نصف النهار كرهً زمین می باشد از این حیث كه زیادتر از خشكی می گذرد . اگر ما منطقهً سكونت نوع بشر را در كرهً خاك به دو قسمت نماییم می بینیم كه نصف النهار مزبور از وسط آن دو قسمت می گذرد و هرگاه ارتفاع این هرم را ضرب در رقم یك میلیون بكنیم به طرزی عجیب و دقیق فاصلهً كرهً زمین تا خورشید به دست می آید .
منجمین امروز حساب كرده اند كه طول شعاع كرهً زمین از قطب شمال یا قطب جنوب شش میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و بیست ویك متر است و این عدد همان ذراع مقدس مصری است كه ضرب در رقم ده میلیون كرده باشند یعنی ذراع مقدس كه واحد مقیاس طول در مصر قدیم برای ساختمان اهرام بوده « 6356521/0 » متر طول داشته است . حال اگر ما یكی از اضلاع این هرم را به وسیله ذراع مقدس اندازه بگیریم تا بدانیم جند ذراع است طول سال آسمانی به دست می آید . مقصود از سال آسمانی عبارت از مدتی است كه خورشید در آسمان طی می نماید تا به جای اول مراجعت كند .

اینك اگر كرهً مقدس را كه جزیی از ذراع مقدس است ضرب در رقم صد میلیون بكنیم خط سیر كرهً زمین در فاصلهً بیست وچهار ساعت گرد محور خود به دست می آید . این محاسبه به قدری دقیق است كه با متر امروزی نمی توان آن طور اندازه گرفت . هنگامی كه هرم « كهــؤپس » را می ساختند مدخل هرم مقابل ستارهً قطبی بوده ولی اكنون شش هزار سال تغییر كرده اما بعد از نوزده هزار سال و كسری باز هم ستارهً قطبی مقابل مدخل هرم قرار خواهد گرفت زیرا در هر بیست و پنج هزار و هفتصد و نود و شش سال ، ستارهً قطبی به جای اول بر می گردد . به قــــول « آبه مورو » دانشمند معاصر، تمام اكتشافات علمی و جدید ما در هرم « كهــؤپس » موجود است منتها برای ادراك آنها باید به ذراع مقدس پی برد و دانست كه هر یك از ابعاد این هرم و مشخصات ساختمان آن چه معنایی دارد .


اگرمقداری آب چند هفته در هرم قرار گیرد به آبی فعال با خواص عجیب تبدیل میگردد. برای مثال، اگر آب آلوده باشد بعد از این مدت کاملا ضد عفونی میشود. دست دختر چهارده ساله که در حادثه ای به شدت آسیب دیده بود، بعد ازسی دقیقه قرار گرفتن در این آب از درد افتاد و بعد از دو روز بهبود پیداکرد. خانمی به نام پتی با استفاده مکرر از این آب چهره ای جوان و شاداب تریافته است. کنی هیل گیاهی را به مدت پنج روز بدون آب داخل هرمنگهداری کرد، زمانی که گیاه را کاملا تازه و شاداب بود از هرم خارج کردبلافاصله پژمرده شد.

اگر بذر گوجه فرنگی داخل هرم کشت شود و سپس نشای آن در بیرون کاشته شود محصول آن چند برابر بوته های مشابه می شود. شیرکه به سرعت فاسد می شود بیش از یک هفته در هرم سالم و قابل استفاده باقی می ماند اما در غلظت آن تغییراتی حاصل می شود. این امر دو شرکت بزرگ ایتالیایی و فرانسوی را بر آن داشته است که پاکتهای مقوایی شیر را به صورت هرم به بازار عرضه کنند.

گوشت در داخل هرمهایی با ابعاد اهرام مصر و یا متناسب با آنها، با وجود آنکه دو سوم از آب خود را از دست می دهد هرگز فاسد نمی شود. آزمایشهای مکرر نشان داده که تیغ صورت تراشی در داخل هرم تیز تر می شود! چنانکه گاه حتی تا 200 بار می توان از یک تیغ برای اصلاح کردن صورت استفاده کرد. به شکل بالا نگاه کنید که در آن بزرگترین هرم از مجموعه اهرامGiza خیلی ساده کشیده شده است.

مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف هست و جالب اینجاست که بدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا” 1.61804 می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدودیک صد هزارم. باز توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادله ای مانند phi2=phi+b2خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد معروف طلایی خواهد بود. (معمولا” عدد طلایی را با phi نمایش می دهند) طولوتر برای هرم واقعی حدود 356 متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا” معادل 440متر می باشد بنابر این نسبت 356 بر 220 (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد 1.618 خواهد شد.

کپلر (Johannes Kepler 1571-1630) منجم معروف نیز علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت : “هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی ازآنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد”. تحقیقاتی که کپلر راجع به مثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد به حدی بود که امروزه این مثلث به مثلث کپلر نیز معروف می باشد. کپلر پی به روابط بسیار زیبایی میان اجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.