تبلیغات
GESSEYE DELLLLLLLL - رمزهای اهرام ثلاثه
جمعه 13 خرداد 1390

رمزهای اهرام ثلاثه

   نوشته شده توسط: taktar taktar    

اهرام مصر یکی از رمزآمیز ترین بناهای جهان است و مسائل خرافی زیادی در مورد آنها وجود دارد. این گزیده یی از نکات جالب پیرامون اهرام و برخی خرافات مرتبط با آنها است.

- در دوران باستان اهرام یکی از راهنماهای جالب برای دزدان بود و آنها را در یافتن محل دفن گنج های فراعنه راهنمایی می کردند. برای همین است که تا زمان توتان خامون فراعنه در زیر زمین دفن می شدند.

- بعضی ها بر این باورند که توتان خامون توسط عموی خود به قتل رسیده زیرا او پس از مرگ این فرعون جوان به تخت سلطنت نشسته است. اما در مطالعه یی که در سال 2005 انجام شد معلوم شد که ساق پای این فرعون قبل از مرگ شکسته بوده و احتمالاً این امر منجر به مرگ او شده است.

- به همراه فرعون تمام اقلامی که ممکن است او پس از مرگ به آن احتیاج پیدا کند دفن می شدند. حتی گربه های آنها هم مومیایی شده و با آنها دفن می شدند تا آنها را در عالم پس از مرگ همراهی کنند.

- مجسمه های مستخدمان فراعنه نیز با آنها دفن می شد تا پس از مرگ به آنها خدمت کنند اما در اوایل پادشاهی فراعنه مستخدمان حقیقی با آنها به خاک سپرده می شدند.

- اما چرا هرم اصلی دماغ ندارد؟ افسانه ها می گویند ارتش ناپلئون از آن به عنوان هدف نشانه گیری استفاده کرده و باعث نابودی آن شدند. اما واقعیت این است که این مجسمه 500 سال پیش در زمان به قدرت رسیدن محمد سلیم الدهر که یک پیرو طریقت بسیار متعصب بود نابود شده است.

- در حدود سال 1800 بعضی بر این باور بودند که اهرام می توانند نیروهای نامرئی را به خود جلب کنند که باعث می شود اجساد مردگان در آنها فاسد نشوند و لبه تیغ ها تیز شود. یک مهندس چک به نام کارل دربال حتی حق امتیاز این کشف را در سال 1909 به اسم خود ثبت کرد.

- مهندسان ناپلئون بیان داشتند که سنگ های معبد بزرگ می تواند دیواری یک متری دور فرانسه ایجاد کند و اگر سنگ ها را به قطعات 6 سانتی متری خرد کرده و روی هم بگذاریم به ماه می رسد.

- خیلی ها اهرام را ایستگاهی فضایی می دانند که ساکنان دیگر سیارات در آن فرود می آیند.

- ناپلئون پس از ورود به اهرام در حالی که رنگش پریده بود و به شدت می لرزید از آن بیرون آمد. او حاضر نشد در این مورد حرفی به زبان آورد اما مدعی شد که تصویری از آینده خود را در داخل هرم دیده است.

- یونانیان باستان معتقد بودند این معابد ظرف 10 سال و به کمک 10 هزار برده ساخته شده اند. در حقیقت 25 هزار مرد آزاد یا برده در ساخت آن مشارکت داشته اند. ساخت هر هرم احتمالاً 5 سال زمان می برده است.

- هر معبدی که در مصر کشف می شد مورد سرقت قرار می گرفت. برای همین بود که کشف معبد توتان خامون این چنین صدا کرد.

- زمانی که خلیفه بغداد به هرم بزرگ وارد شد با کفن خئوپوس مواجه شد که اصل مومیایی آن به سرقت رفته بود.

- معبد توتان خامون کمی پس از تدفین وی مورد سرقت قرار گرفت. اما دزدان در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند. آنها کیسه یی از طلاهای دزدیده شده را در تونلی که به گنجینه فرعون زده شده بود جا گذاشتند.

- لرد کارنارون که در سال 1992 موفق به کشف تونل دزدها شد یک سال بعد از کشف بزرگش فوت کرد. در زمان مرگ او برق قاهره رفت و سگش به طرز خوف آوری شروع به زوزه کشیدن کرد. افراد خرافاتی بر این باور بودند که لعنت فراعنه باعث مرگ او شده است.

- مومیایی ها با «کتاب های مرده» دفن می شدند که پر از نفرین به دزدان معبد بود. البته راهنمایی هایی هم برای زندگی پس از مرگ در آن نوشته شده بود.

- در سال 1901 فلیندرز پتری یک تاریخدان انگلیسی به اکتشاف معبد دجر فرعون مصر دست زد و موفق شد دستی را که در داخل یک باند پیچیده شده و در شکاف دیواری گیر کرده بود پیدا کند. احتمالاً سارق قبلی آن را در داخل معبد جا گذاشته بود.

- یک دزد در دهه 1880 پس از فروش سی مومیایی و گنج های آنها توسط دولت مصر دستگیر شد. اما دولت مصر جرم او را بخشید و او را به عنوان راهنمای معابد استخدام کرد تا راه های مخفی را به گردشگران نشان دهد.

- در سال 1944 یک سارق برای سرقت طلاهای فراعنه کفن آنها را باز کرد. در همین زمان در محفظه نگهداری فرعون بسته و او در آنجا زندانی شد. سپس سقف محفظه فرو ریخت و باعث مرگ او شد. محققان از روز مرگ او اطلاع دارند زیرا روزنامه یی که در جیب کت او قرار داشت همچنان سالم بود.

- در دهه 1800 تعداد زیادی مومیایی در داخل این معابد توسط مردم آن زمان مصر دفن شدند اما آنها ارزش چندانی نداشتند. خیلی از آنها حتی به عنوان سوخت به داخل موتور قطارها انداخته شدند.

- گفته می شود حتی غرق شدن تایتانیک نتیجه نفرینی بوده که همراه جسد مومیایی شده کاهنی که با این کشتی به امریکا حمل می شد بوده است. این داستان خیلی ها را متاثر کرده است اما واقعیت ندارد.

- مومیایی ها در داخل چادرها و خانه های مخصوصی به اسم «خانه زیبایی» مومیایی می شدند که نام مناسبی برای مغازه قصابی آن زمان بود.

- اگر کاهنان به طور اتفاقی باعث قطع شدن عضوی از مردگان می شدند این عضو را با قطعه های چوبی تعویض می کردند.

- هرودوت مورخ یونانی نوشته است مصری ها برای مومیایی کردن جسد ابتدا لوله یی آهنی به داخل بدن فرد متوفی می فرستادند و سپس مغز و اجزای داخلی او را خارج می کردند. به جای چشم مردگان هم سنگ سیاه قرار می گرفت. البته در داخل چشم های رامسس ششم دو پیاز کوچک قرار گرفت.